fbpx

Projekt

 • „Az emberek azt beszélik, hogy büdösek, hogy nem szabad a közelükbe menni, és hogy betegségeik vannak.”

  egy olasz diák
 • „Francia vagyok, és félig algériai. Ha így sértegetnek valakit: „egy mocskos arab vagy, mit keresel itt?”; beszállok [a konfliktusba]”

  egy francia diák 

Célok

Egy olyan világban, ahol rohamosan terjednek a harmadik országbeli állampolgárokat érintő, diszkriminatív szemléletű félrevezető információk, elengedhetetlen, hogy a fiatalok (11-14 éves kamaszok) megfelelő eszközökkel felvértezve lépjenek az online világ területére.

A NEMO projekt célja, hogy harcoljon a sztereotípiák ellen, amelyek a harmadik országbeli állampolgárokat érintik, az online megjelenő információk hatványozott terjedésére összpontosítva, egy figyelemfelkeltő képzési folyamattal, amely azokat a fiatalokat célozza, akik most ismerkednek az online világgal.

A projekt legfontosabb céljai:

 • A serdülőkorban lévő kamaszokkal jobban megértetni a digitális média használatát, különös tekintettel az egyoldalú, elfogult hírek terjedésére és a diszkriminatív magatartásokra.
 • Felhívni a gyerekek életében kulcsfontosságú szerepet játszó személyek és szervezetek (szülők, tanárok, iskolák) figyelmét az új médiában (közösségi média és az internet) terjedő, harmadik országbeli bevándorlókat érintő hátrányos megkülönböztetésre, és tudatosítani bennük, hogy milyen fontos szerepük van abban, hogy támogassák a gyerekeket, akik most találkoznak először a jelenséggel.
 • Elősegíteni egy viselkedésbeli változást olyan területeken és közösségi környezetekben, ahol az integráció, beilleszkedés kihívást jelent, bevonva bevándorló és nem bevándorló szülőket.
 • Előmozdítani, hogy a bevándorló szülők, főleg az édesanyák nagyobb szerepet játsszanak a gyermekek iskolai életében, hiszen a beilleszkedéshez szorosan hozzátartozik a személyes kapcsolatok kialakítása. A mindennapos emberi kapcsolatokkal rendkívül sokat lehet segíteni és javítani az online viselkedésen és az egyoldalú információkkal kapcsolatos kritikus hozzáálláson.

Tevékenységek

A NEMO projekt célja, hogy megismertesse a serdülőkorban lévő fiatalokkal (11-14 évesekkel), hogyan használják tudatosan és kiegyensúlyozottan az online kommunikációs és információs eszközöket a bevándorlás jelenségével és harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatosan. Ennek érdekében a projekt során tényszerű adatokra építve létrehozunk egy innovatív eszköztárat iskolák részére, és mindezt egy innovatív, nagyszabású kommunikációs kampánnyal egészítünk ki.

A Projekt célkitűzéseit a következő tevékenységekkel valósítjuk meg:

 • Háttértanulmány elkészítése azért, hogy azonosítsuk a harmadik országbeli állampolgárokat érintő online és offline sztereotípiákat és a diszkriminációt különböző célcsoportokban, valamint hogy értékeljük a félrevezető információk terjedésére való hatékony reakciókat.
 • Egy iskolák részére, közösen az érintettekkel –diákok, tanárok, szülők – kifejlesztett eszköztár elkészítése, amely olyan feladatokat és eszközöket tartalmaz, amelyekkel a harmadik országbeli bevándorlókat érő online diszkrimináció ellen tudnak harcolni.
 • Az eszköztár kísérleti tesztelése az 5 résztvevő ország iskoláiban.
 • Kommunikációs kampány, amely a sokszínűség pozitív kontextusát, személyes történeteket mutat be .
 • A projekt hatásainak értékelése.

Módszerek

Módszereinket tényeken és részvételen alapuló megközelítésekre építve dolgoztuk ki.

A társadalmi beavatkozások és a kommunikációs kampányok hatékonyak, amennyiben világosan megfogalmazott szükségleteken és adatokon, valamint közösen hozott döntéseken alapulnak. Mindez hozzájárul a konkrét résztvevők szerepvállalásának erősítéséhez is.

A szülők és a tanárok bevonása a legjobb módja annak, hogy összekössük ezt a két fontos közeget, a családot és az iskolát; és hogy egy olyan kapcsolatot alakítsunk ki köztük, amely megerősíti a feladatok tanulókra gyakorolt hatását. Ebben a konkrét projektben, amely bevándorló családokra vonatkozóan foglalkozik a sokszínűség társadalmi vonatkozásaival, a NEMO projekt főként az édesanyák bevonására törekszik, ezzel is támogatva az ő szerepvállalásukat.

Várható eredmények

A projekt rövid távú, közvetlen hatást gyakorol a következőkre:

 • A diákok sokkal tudatosabbá válnak a diszkriminációval és a sztereotípiákkal kapcsolatban, és kapnak egy eszköztárat arra, hogyan küzdhetnek meg a félrevezető információk terjedésének jelenségével.
 • Az iskolai dolgozókban megerősödik, hogy nagy szerepet játszanak a pozitív változás elérésében. Ezen kívül új, speciális tudást szereznek a sztereotípiákkal kapcsolatban, hogy hogyan születnek és terjednek, hogyan erősödnek és véglegesülnek, valamint, hogy hogyan lehet őket elhárítani alternatív pozitív narratívákkal.
 • A diákok családjai támogatják a gyerekek tanulmányait egy befogadó és hátrányos megkülönböztetéstől mentes hozzáállással úgy, hogy hozzájárulnak az eszköztár megalkotásához.

A NEMO projekt hosszú távú, közvetett hatást gyakorol a következőkre:

 • Abban az 5 országban, ahol a NEMO kezdeményezés megvalósul, a fiatalok hasznosítani tudják a kommunikációs kampányban kapott információkat.
 • Az iskolák hozzáférhetnek az eszköztárhoz és a kísérleti projekt eredményeihez.
 • Az intézmények figyelemmel kísérhetik a kísérleti projekt eredményeit és új információkhoz juthatnak az igényfelmérés első szakaszában.

Rövid- és középtávon a projekt legfontosabb eredménye az, hogy felhívja a figyelmet a sokszínű társadalmak pozitív értékeire.

Start typing and press Enter to search