fbpx

Partnerek

Arci Solidarietà

Az Arci Solidarietà Onlust 1995-ben, Rómában alapították.

A szervezet tagja az ARCI-nak, ami a legnagyobb olasz szervezet a szociális és kulturális kérdések területén. Az Arci Solidarietà Onlus a társaság szociális részét képviseli, és a társadalom sérülékeny csoportjaira összpontosít.

A szervezet célja, hogy támogatást nyújtson a leginkább perifériára szorult embereknek, és hogy erősítse a szolidaritást az emberi jogok érvényesülésének előmozdításával, valamint a hátrányos helyzetű csoportok, a rasszizmus és a nemi alapú diszkrimináció elleni társadalmi felelősség erősítésével.

A csoport 50 nőből és férfiból áll, mindannyian szakképzettek és tapasztaltak az oktatás, a képzés, a szociális munka és a kultúra terén. Interkulturális megközelítéssel hangsúlyozzák az egymás mellett élés kultúráját, a közjót és a közéletben való részvételt, valamint támogatják a kölcsönösséget és az aktív szolidaritást.

A projektjeik, szolgáltatásaik, kezdeményezéseik és együttműködéseik során jelentős tapasztalatot szereztek a következő beavatkozási területeken: Róma és bevándorlás; ifjúság- és gyermekvédelem; társadalmi integráció és állampolgárság.

Ares 2.0 – Ricerca economica e sociale – Comunicazione istituzionale

Az ARES 2.0 társadalmi-gazdasági kutatással, intézményes kommunikációval, projekt menedzsmenttel és képzéssel foglalkozik.. Jelenleg egy olyan hálózaton keresztül működik, amelyben 35 statisztikai, gazdasági és társadalomtudományos kutató szakember, tréner, kommunikációs kreatív, videokészítő, dizájner és üzleti szakértő dolgozik. Az ARES 2.0 szakterületei a következők: a munkaerőpiac és a szakmai továbbképzések, fenntarthatóság és biztonság, jólét, szociálpolitika és állampolgárság, büntetőügyek, helyi fejlesztések és üzleti versenyképesség, gazdaságpolitika és a’Made in Italy’ gazdaság. Az ARES 2.0 71 kutatóprogramot, 43 kommunikációs tevékenységet és 81 audiovizuális terméket hozott létre az elmúlt öt évben.

2013 óta a világpiaci nyomás hatására nemzetközivé vált, és felállított egy európai tervezési hivatalt. Hasznosítva a komplex nemzetközi projektek lebonyolítása során szerzett szakértelmet és hálózatot, valamint az európai projektek menedzselésére specializálódott új erőforrások mentén az ARES 2.0 ma egy olyan szervezetként definiálja magát, ami képes megragadni és hasznosítani az EUs közösségi rendszerből érkező heterogén pénzügyi lehetőségeket, kutatási projekteket, és társadalmi beavatkozásokat kifejleszteni különböző területeken.

Center for Sustainable Communities Development

A Center for Sustainable Community Development egy független, nem kormányzati közhasznú szervezet, amelyet 1994-ben aktív női szakemberek alapítottak Gender Project for Bulgaria Foundation néven. Érdekvédelmi csoportként azon dolgoznak, hogy felhívják a bolgár társadalom figyelmét a nemek közötti egyenlőség és a nemi alapú erőszak kérdéseire, valamint hogy képzést biztosítsanak gyerekeknek és fiataloknak az emberi jogokról, illetve azokról a nemzeti és nemzetközi rendeletekről, amelyek biztosítják ezeket. Információs és oktatási kampányokkal, továbbképzési szemináriumok szervezésével, a nők szerepét erősítő nemzeti és nemzetközi női hálózatok aktív támogatásával és kutatási programok végzésével érik el a maguk elé kitűzott célokat.

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Az Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” egy 1981-ben alapított állami egyetem, amelynek célja, hogy magas szintű képzést nyújtson hallgatóinak, akiknek szembe kell nézniük a 21. századi munkaerőpiac folyamatosan változó igényeivel és lehetőségeivel.  Fiatal kora ellenére a Tor Vergata Egyetem mind az oktatás, mind a kutatás terén megfelel a magas szintű minőségi követelményeknek Olaszországban és Európában is. A terjedelmes egyetemi kampusz ötvözi a ’hét szabad művészet’ hagyományát a pályaorientáció hangsúlyozásával a gazdaság, a mérnöki és természettudományok, és az orvostudomány területén.

1999-ben az egyetemen belül, tudományos szervezeti egységként létrejött az IaD School, amely oktatási, kutatási és egyéb speciális szolgáltatást nyújt a tanulás és a tanítás innovációjához; valamint technológiai ismereteket és módszertani megalapozottságot biztosít a távoktatáshoz. A felsőoktatási program (alapképzési programok, I és II szintű mesterképzések) és a nemzeti és nemzetközi kutatói tevékenység mellett az IaD School e-learning megoldásokat is kínál; otthont ad, megtervez és továbbfejleszt különböző tanulási környezeteket, képzési és folyamatos szakmai fejlődési lehetőségeket iskolák és KKV-k számára. Az egyetem IT képesítések AICA kompetenciaközpontja.

Südwind

A Südwind az 1979-es alapítású Osztrák Fejlesztéspolitikai Információszolgálat alapelveire fekteti munkáját, amelyet 1997-ben neveztek át Südwindre. A Südwind helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten működik együtt szervezetekkel és intézményekkel, valamint civil társadalmi hálózatokkal és jelentős politikai személyiségekkel, nemzetközi fejlesztések, az oktatás, a környezetvédelem, a kultúra és szociális kérdések területein. A Südwind rendszeresen szervez saját projekteket és osztja meg ’know-how’-ját más szervezetekkel és intézményekkel. A Südwind projektjeinek sokfélesége tükrözi az észak-déli kapcsolatok összetettségét kulturális, gazdasági, környezetvédelmi, politikai és interperszonális szinteken. A Südwind elköteleződött a fenntarthatóság mellett környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból, valamint azért harcol, hogy csökkentse a szakadékot a világ északi és déli fele között.

Radio Afrika TV

A Radio Afrika International napi 3 órányi rádióadást közvetít, és negyedévente jelenteti meg 5000 példányban az Afrika Magazine című kiadványt.

Az 1997. március 21-e óta működő Radio Afrika TV (kezdetben Radio Afrika) egy professzionális szervezetté nőtte ki magát, amely ma már nélkülözhetetlen információs és kommunikációs platform az afrikai embereknek és mindenkinek, aki érdeklődik Afrika iránt. A Radio Afrika TV célja, hogy hozzájáruljon az afrikai emberek közötti, valamint az afrikai-osztrák, illetve európai kapcsolatok javításához.

A Radio Afrika TV kiadványa az afrikai embereket és magát Afrikát érintő előítéletek, sztereotípiák és diszkrimináció ellen harcol. A Radio Afrika TV és részlegei aktívan kívánnak hozzájárulni a bevándorlók integrálásához Ausztriában, valamint az előítéletek, sztereotípiák csökkentéséhez is.

Council of Refugee Women

A Council of Refugee Women szervezetet 2003-ban Bulgáriában alapította kilenc iraki, iráni és afgán nő azzal a céllal, hogy segítsék a menekültek és menedékkérők integrálását a bolgár társadalomba. A szervezet támogatja, hogy mindenki élhessen azzal a jogával, hogy megválaszthassa, milyen módon kíván jobb életet biztosítani saját magának és családjának függetlenül a nemi, faji, nemzeti, vallási vagy etnikai hovatartozásától.

A bolgár Council of Refugee Women aktívan harcol azért, hogy a helyi közösségekben toleranciát, etnikai elfogadást, megértést és támogatást alakítson ki a menekült problémákkal kapcsolatban.

A Council of Refugee Women hisz abban, hogy a béke természetes követelménye és előfeltétele minden ember pozitív fejlődésének és jólétének.

Urban Prod

A szervezetet 1998-ban alapította néhány szenvedélyes fotós. 2005-ben a társaságot beválasztották a “WebTrotteur des quartiers” kezdeményezésbe, amely megnyerte a Franco-Quebec Youth Office díját. Ez a kezdeményezés lehetővé teszi a fiataloknak, hogy riporterek legyenek saját környezetükben, hogy így fejezzék ki és fogalmazzák meg véleményüke , miközben új technológiákkal is kísérletezhetnek. 2005 óta folyamatos változások mennek végbe a társaságban. 10 év után változatosabbá tették a tevékenységeiket (2015-ben 50 különböző tevékenység), kibővítették a beavatkozási területeiket (PACA régió, Kelet-Európa, Földközi-tenger térsége), kiszélesítették a közönségüket (2014-ben 453 emberhez értek el) és a partneri hálózatukat (több mint 70 hivatalos partner). A fejlesztések mellett az intézményes és a partneri tevékenységüket is valódi elismerés kíséri.

Foundation for Africa – Afrikáért Alapítvány

Az Afrikáért Alapítvány egy civil kezdeményezésként jött létre, közhasznú fejlesztési és humanitárius szervezet. Először Magyarországon jegyezték be 2002-ben, majd 2004-ben a Kongói Demokratikus Köztársaságban is.

Az Afrikáért Alapítvány fő célja az, hogy előmozdítsa az oktatási szektor fejlődését és kulturális szolgáltatásokat nyújtson. A szervezet az oktatásra, a szociális kérdésekre és az egészségügyre összpontosít Magyarországon és számos afrikai országban is. A Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában, Kinshasában fenntartja az Othniel Általános és Középiskolát és a La Providence árvaházat. Az Alapítvány továbbá orvosi, sebészeti és más egészségügyi szolgáltatást is biztosít. Magyarországon az Alapítvány ismeretterjesztő előadásokat, kulturális programokat szervez, hogy előmozdítsa a toleranciát, megismertesse az emberekkel az afrikai kontinenst és a kultúrát.

Start typing and press Enter to search