fbpx

ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • „Несъответствие между усещането за дискриминация сред учениците съществува и е важно да се работи с всички тях за укрепване на способността за идентифициране на дискриминацията и за намиране на механизми за отговор и препращане“

  Nemo, Сравнителен доклад.
 • „Родителите трябва да говорят с децата си по теми като предразсъдъци, дискриминация и стереотипи, не само срещу мигрантите, но и срещу всички, опитвайки се да ги изслушват и да ги направят чувствителни по тези теми“

  Nemo Сравнителен доклад

Дейности и методики

За да създадат ефективен и основан на създаване път за съвместно сътрудничество и обширна кампания за повишаване на осведомеността, партньорите на NEMO извършват стабилна научноизследователска дейност. Action Research е рефлексивен процес, който предполага, че „изследването“ обикновено се комбинира с „действие“ по начин, по който училищата и изследователите са ангажирани в решаването на конкретен въпрос, който са проучвали. Чрез изследването изследователите и общността придобиват много знания по въпроса и общността се оказва упълномощена и овластена.

Следвайки подобен образец, партньорите ще извършат преглед на официални, академични данни и доклади на НПО за дискриминация извън интернет във всеки национален контекст. Прегледът също така обобщава резултатите от изследванията за доминиращо представителство на граждани на трети страни в публичния дискурс и относно дискриминацията онлайн.

Освен това партньорите по проекта ще провеждат полеви изследвания в националния си контекст чрез задълбочени интервюта.

Извадката включва 20 ученици (балансирани по пол и възраст, както граждани, така и с мигрантски произход), 10 учители (диференцирани по пол и, предмети) и 5 ​​родители (диференцирани по пол).

Цели

 • Да се идентифицират основните форми и прояви на дискриминация на граждани на трети страни;
 • Да се допринесе за разширяване на настоящата литература по въпроса за фалшивите новини и връзката им с дискриминацията, с конкретна  таргет група, която не е добре изучена в литературата –  деца на възраст 11-14 години;
 • Да се получи по-добро разбиране за използването на цифрови медии от целевите групи, по-специално във връзка с разпространението на фалшиви новини и способността им да оценяват качеството на източниците;
 • Събиране на качествена информация за нивото на осведоменост на целевите групи относно дезинформация спрямо гражданите на трети страни, стереотипи, предразсъдъци и дискриминация и техните реакции на това явление;
 • Да се събере информация, за да се изгради инструментариум и методология, които се опитват да коригират някои от основните елементи, които ще се появят при анализа.

Резултати

Национални доклади:

Сравнителен доклад

Start typing and press Enter to search