fbpx

ПАРТНЬОРИ

Arci Solidarietà

Организацията е част от ARCI, най-голямата асоциация за социална и културна подкрепа в Италия. Arci Solidarietà onlus представлява социалната част на мрежата, чийто фокус е върху уязвимите групи от нашето общество.

Организацията има за цел да предложи солидарна подкрепа на най-маргинализираните хора и да разпространи солидарна култура по отношение на насърчаване на правата, овластяване на групите в неравностойно положение, социална отговорност срещу расизма и дискриминацията между половете.

Екипъте група от 50 жени и мъже, квалифицирани, обучени и опитни в областта на образованието, обучението, социалната работа и културното насърчаване. Те поощряват различията чрез междукултурен подход; повишават културата на съвместно съществуване, поддържането на общото благо и участието в обществения живот; окуражават нови форми на взаимност и активна солидарност.

Чрез своите проекти, услуги, инициативи и сътрудничество организацията  енатрупала солиден опит в следните области на интервенция: Рим и миграция; Младежта и детството; Социално включване и гражданство.

Ares 2.0 – Ricerca economica e sociale – Comunicazione istituzionale

ARES 2.0 е компания, специализирана в социално-икономически изследвания, институционална комуникация, управление на проекти и обучение. В момента компанията работи чрез мрежа от 35 научноизследователски експерти в областта на статистическите, икономическите и социалните науки, обучители, комуникационни  и визуални специалисти , , дизайнери и експерти по мениджмънт. Областите на обединен интерес на ARES 2.0 са: пазар на труда и професионално обучение, устойчивост и сигурност, благополучие, социални политики и гражданство, непрозрачност и престъпност, местно развитие и конкурентоспособност на бизнеса, индустриална политика и местна икономика. С тази конфигурация  компанията е създала 71 изследователски продукта, 43 комуникационни дейности и 81 аудиовизуални продукта през последните пет години.

От 2013 г., под натиска на световния пазар, компанията решава да тръгне по пътя на интернационализацията и създава европейски офис за планиране. Възползвайки се от експертния опит и мрежата, разработена при управлението на сложни национални проекти и наред с новите ресурси, специализирани в управлението на европейски проекти, днес ARES 2.0 се представя като компания, способна да използва разнородните възможности за финансиране, идващи от Общността на ЕС, и разполагаща със система за разработване на изследователски проекти и социална интервенция в различни области.

Фондация „Джендър проект за България“

Фондация „Джендър проект за България“ е независима неправителствена организация в обществена полза, основана през 1994 г. от активни жени-професионалисти. Печели признание като група за застъпничество, която работи за:

  • повишаване на осведомеността на българското общество по въпросите за равенството между половете;
  • повишаване на нетърпимостта на гражданското общество към насилието срещу жени у дома и на работното място;
  • промяна на законодателството за защита на жените и децата, жертви на домашно насилие;
  • обучение на децата и младите хора в областта на правата на човека,и националните и международните разпоредби, гарантиращи тези права;
  • включване на медиите в дискусии по въпросите на пола;
  • усвояване на успешни практики на чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към българската действителност;
  • насърчаване и подкрепа на жени, при започване на собствен бизнес;
  • постигане на по-активно участие на жените в политиката и вземането на решения и създаване на национално женско лоби.

Римският университет „Tor Vergata”

Римският университет „Tor Vergata” е държавен университет, създаден през 1981 г. с цел да осигури висококачествено образование за студенти, подготвящи се да отговарят на непрекъснато развиващите се нужди и възможности на работната сила в 21 век. Въпреки младата си възраст, университетът Tor Vergata вече е постигнал високи стандарти за качество в Италия и Европа по отношение на преподаването и научните изследвания. Големият университетски кампус съчетава традицията на либералните изкуства с акцент върху кариерната ориентация в областта на икономиката, инженерството, науките и медицината.

IAD School е създадена през 1999 г. като научна структура в университета, осигуряваща преподаване, изследвания и специализирани услуги за иновации в обучението и преподаването. Това гарантира технологичните умения и методологичната стабилност в дистанционното обучение. Освен академични програми (магистърски курсове и магистърски степени) и изследователски дейности в национални и международни проекти, IaD School предлага решения за електронно обучение, от хостинг до проектиране и разработване на учебни среди, обучение и непрекъснато професионално развитие – възможности за училища идруги институции. Това е и център за компетенции  и  за ИТ сертификати.

Südwind

Südwind основава своята работа на принципите на Австрийската информационна служба за международна политика за развитие, която е създадена през 1979 г. и е преименувана на Südwind през 1997 г. На местно, регионално, национално и международно ниво Südwind си сътрудничи с организации и институции в областта на международното развитие, образованието, околната среда, културата и социалните въпроси, както и с различни мрежи на гражданското общество и важни политически личности. Südwind редовно осъществява свои собствени проекти и предоставя своето ноу-хау на други организации и институции. Разнообразието на проектите на Südwind отразява сложността на отношенията Север-Юг на културно, икономическо, екологично, политическо и междуличностно ниво. Südwind се ангажира с устойчивото развитие от екологична, икономическа и социална гледна точка и кампании за намаляване на пропастта между Севера и Юга на планетата.

Radio Afrika TV

Радио Африка Интернешънъл предлага 3 часа на ден радиопредавания и разпространение на списание Afrika, тримесечно списание с тираж от 5000 екземпляра.

От 21 март 1997 г. радио Африка TV (първоначално Радио Африка) преминава от идея към професионална организация, станала незаменима като платформа за информация и комуникация от медийната сцена за африканците и всички, които се интересуват от Африка. Радио Африка ТВ цели да допринесе за подобряване на отношенията между самите африканци, както и между тях и австрийците или по-общо европейците.

Журналистическият проект на телевизия Радио Африка се бори срещу предразсъдъците, стереотипите и дискриминацията на африканците и самата Африка. Радио Африка TV и нейните отдели целят активно да допринесат за интеграцията на мигрантите в Австрия и да намалят предразсъдъците и стереотипите.

Съветът на жените бежанки

Съветът на жените бежанки в България е създаден през 2003 г. по инициатива на девет жени от Ирак, Иран и Афганистан и помага на всички бежанци и търсещи убежище в процеса на интеграция в българското общество. Сдружението подкрепя правото на избор, което всеки човек има в търсенето на по-добро бъдеще за себе си и семейството си, независимо от пол, раса, националност, религиозен или етнически произход.

Съветът на жените бежанки в България работи активно за изграждане на толерантност, етническо приемане, разбиране и подкрепа от местното общество по отношение на проблемите с бежанците.

Съветът на жените бежанки счита, че съществуването на мир е естествено изискване и предпоставка за положителното развитие и просперитет на всяко човешко същество.

Urban Prod

Urban Prod е основана през 1998 г. от група хора, страстно занимаващи се с фотография. През 2005 г. организацията е избрана за акцията „WebTrotteur des quartiers“, която получи наградата от Младежкото ведомство на Франко-Квебек (). Тази акция позволява на младите хора да станат репортери в своите квартали и следователно да изразяват и споделят мненията си, докато се обучават с нови технологии. Организацията претърпява постоянно развитие от 2005 г. След 10 години тя разнообрази дейността си (50 различни акции през 2015 г.), разшири областта на интервенция (Югоизточна Франция, Източна Европа, Средиземноморието), разшири аудиторията си (453 души достигнати през 2014 г.) и партньорската си мрежа (над 70 официални партньорства). Това развитие е придружено и от реалното признание от институции и партньори.

Foundation for Africa

Фондация за Африка е организация в обществена полза за развитието и събирането на хуманитарна помощ, създадена от гражданска инициатива. Тя е регистрирана първоначално в Унгария през 2002 г., а по-късно в Демократична република Конго през 2004 г.

Целта на Фондация за Африка е главно да улесни развитието на образователния сектор и предоставянето на културни услуги. Фондация за Африка се фокусира върху образованието, социалните въпроси и здравеопазването в Унгария и Демократична република Конго. В столицата на ДРК Фондацията поддържа гимназията и сиропиталището, както и. подпомага медицински, хирургични и други здравни заведения. В Унгария Фондацията организира четения за насърчаване на толерантността и предоставяне на знания за Африка и програми за запознаване с културите на африканския континент.

Start typing and press Enter to search